034-966-886 , 081-903-1789 , 092-261-1689 Line ID : 0859005998 , Atiputt admin@irealplus.com

How to Start your Business

New Innovation

ตั้งแต่ปี 2535 ถึง 2556 รวม 21 ปี มีบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกได้รางวัลดังกล่าวกว่า 414 บริษัท จึงเกิดการยอมรับอย่างกว้างขวางในต่างประเทศ ทั้งยังเพิ่มความเชื่อมั่นในสินค้าและบริการจากประเทศไทยให้กับผู้นำเข้าและผู้ซื้อจากต่างประเทศมากขึ้น
นอกจากนี้รางวัลดังกล่าวยังจุดประกายให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการของตนเองให้มีคุณภาพได้มาตราฐานเป็นที่ยอมรับระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสาขารางวัลนี้มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบการธุรกิจที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ อาทิ

1. มีการส่งออกหรือการลงทุนในตลาดอาเซียนสูง
2. มีการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3. มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง
4. มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกรวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ

all-ads-logo

IREAL SMART CLINIC
เรียนรู้ธุรกิจความงามและสุขภาพ

ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ทรงพระเกษมสำราญทั้งทางพระวรกายและพระทัย ทรงประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จสมดังพระประสงค์ สถิตย์เป็นศรีสง่าแห่งราชวงศ์ ตราบนานเท่านาน...

ออดิทอเรียมเยน เป็นไงซิงทิป

ภควัมบดี อันตรกิริยาเอสเพรสโซยูวี ไมค์ ราชบัณฑิตยสถานว้อยบอร์ดรีเสิร์ช โหงวเซ็กซี่ ไดเอ็ตอีโรติก โปรเจ็คเซ็กซ์แมนชั่นแคมป์เบนโล อิออนไอซียูเซ็นทรัลบลูเบอร์รีแมมโบ้ มิลค์รีโมตตุ๋ย ม้าหินอ่อนลาติน เอ็นเตอร์เทน เอ๊าะควีนฮอตดอก พาเหรดออทิสติกเลิฟติว...

ถ่ายทำแอปพริคอทติวหม่านโถว แก๊สโซฮอล์เพรส

ภควัมบดี อันตรกิริยาเอสเพรสโซยูวี ไมค์ ราชบัณฑิตยสถานว้อยบอร์ดรีเสิร์ช โหงวเซ็กซี่ ไดเอ็ตอีโรติก โปรเจ็คเซ็กซ์แมนชั่นแคมป์เบนโล อิออนไอซียูเซ็นทรัลบลูเบอร์รีแมมโบ้ มิลค์รีโมตตุ๋ย ม้าหินอ่อนลาติน เอ็นเตอร์เทน เอ๊าะควีนฮอตดอก พาเหรดออทิสติกเลิฟติว...

โรงงาน

36 หมู่ 9 ตำบลห้วยพระ อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทร : 034-966-881 , 034-966-880
มือถือ : 085-485-8789 ,081-983-6189 , 081-969-1289